Skip to content

Genom utveckling och reflektion blir grupper till effektiva team som skapar resultat, ständigt reflekterar och förbättrar sitt sätt att arbeta!

Mitt namn är Catarina Malmrot och jag vill hjälpa er utvecklas

   Certifierad handledare/Certified facilitator

Through development and reflection, groups become effective teams that create results, constantly reflect and improve their way of working!
My name is Catarina Malmrot and I want to help you develop