Skip to content

Hälsa/Health

Vår hälsa är det viktigaste vi har. Därför är det viktigt att vi har och behåller vår goda hälsa. Annars bör vi arbeta med att förbättra den både för vår egen skull och för vår omgivning.  I dagens samhälle ökar bl.a. stressen och den psykiska ohälsan, vilken WHO har varnat för att den psykiska ohälsan snart kommer att vara den största sjukdomen i världen. Men hur gör vi för att förbättra vår hälsa? Vi arbetar med ett antal verktyg så att vi kan förebygga och förbättra vår hälsa.

Our health is the most important thing we have. That is why it is important that we have and maintain our good health. Otherwise, we should work to improve it both for our own sake and for our surroundings. In today’s society, among other things, the stress and mental ill health, which the WHO has warned that mental ill health will soon be the biggest disease in the world. But how do we improve our health? We work with a number of tools so that we can prevent and improve our health.