Skip to content

Konflikthantering/Conflict management

Konflikthantering  sker på det sätt som bedöms lämpligt i varje fall.  Det kan vara med hjälp av utbildning, olika verktyg, coaching m.m.

CONFLICT
Conflict management takes place in the way that is deemed appropriate in each case. It can be with the help of education, various tools, coaching etc.