Skip to content

Krishantering/Crisis management

Kan ske både i övningssyfte och för att vara beredd om något sker. Det kan ske på olika sätt, beroende på vilken organisation, företag etc. som det gäller. Det kan tex. gälla att se över sin egen organisation eller mediaträning. 

Exempel på övningsområden utöver beslutsfattning:

  • Kommunikation och information såväl intern samt externt
  • Organisation och sammansättning av krisledning
  • Utarbeta standardrutiner för krissituationer
  • Utveckla samarbetsförmågan
  • Hantering av media

CRISIS MANAGEMENT
Can be done both for exercise and to be prepared if something happens. This can be done in different ways, depending on the organization, company etc. that applies. It can, for example. apply to review their own organization or media training.

Examples of practice areas in addition to decision making:

  • Communication and information both internally and externally
  • Organization and composition of crisis management
  • Develop standard routines for emergency situations
  • Develop the ability to cooperate
  • Handling of media