Skip to content

Kundorienterad verksamhetsutveckling/ Customer Oriented Business Development

Handlar om att ha:

 • ett engagerat ledarskap
 • sätta kunderna i centrum
 • arbeta med processer
 • skapa förutsättningar för delaktighet
 • arbeta ständigt med förbättringar
 • basera beslut på fakta

Hur vet NI att ni får mesta möjliga resultat och lönsamhet kopplat till  kundtillfredställelse/kundnöjdhet? 

Hur gör NI?

Vi kan hjälpa er med allt detta. Hör av er med era frågor, så kan vi försöka hjälpa er.

Vi kan även hålla föreläsningar och workshops inom området för er.

Is about having:

 • a committed leadership
 • put customers at the center
 • work with processes
 • create conditions for participation
 • constantly work on improvements
 • base decisions on facts
  How does NI know that you get the most possible results and profitability linked to customer satisfaction / customer satisfaction?

How do you?

We can help you with all this. Please contact us with your questions and we will try to help you.

We can also hold lectures and workshops in the area for you.