Skip to content

Kvalitet/Quality

FÖRETAGET SAMARBETAR MED KONSULTER SOM EXAMINERAR INOM SIQ (SWEDISH INSTITUTE FOR QUALITY)

”Kvalitet på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa kundernas behov och förväntningar”

COMPANY COOPERATES WITH CONSULTANTS EXAMINING IN SIQ (SWEDISH INSTITUTE FOR QUALITY)

\”The quality of a product is its ability to satisfy, and preferably exceed, the customers\’ needs and expectations\”