Skip to content

Kvalitetsledning/Quality management

”Den som slutar att bli bättre, slutar snart att vara bra”.

Vilken form av kvalitetsledningssystem och processer har företaget och hur arbetar Ni med ständiga förbättringar?

  • Använder ni er av PDSA (PDCA)? Hur arbetar Ni i så fall  med det?
  • Använder Ni er av Demings 14 punkter?
  • Använder ni er av Lean?

Vi kan hjälpa er med att utveckla er verksamhet och förbättringar på olika sätt med många olika verktyg. Hör av er så försöker vi hjälpa er till bättre resultat och lönsamhet.

QUALITY MANAGEMENT
”Whoever ends up getting better soon ends up being good”.

What kind of quality management system and processes does the company have and how do you work on continuous improvements?

  • Do you use PDSA (PDCA)? If so, how do you work with it?
  • Do you use Deming’s 14 points?
  • Do you use Lean?

We can help you develop your business and improvements in different ways with many different tools. Hear from you and we will try to help you achieve better results and profitability.