Skip to content

Processorienterad verksamhet/organisation

Varför en processorganisation?

Affärstrender idag innebär ett behov av processorientering

Definition av en process:

”Ett nätverk av aktiviteter som upprepas i tiden och vars syfte är att skapa värde åt någon extern eller intern kund”

Vilka processer har ni?

Ledningsprocesser? Huvudprocesser? Stödprocesser? Vilken rollfördelning har ni i er processorganisation?

Vi kan hjälpa er med allt detta. Hör av er med era frågor, så kan vi försöka hjälpa er.

Vi kan även hålla föreläsningar och workshops inom området för er

PROCESSORIZED BUSINESS / ORGANIZATION
Why a process organization?

Business trends today entail a need for process orientation

Definition of a process:

”A network of activities that are repeated over time and whose purpose is to create value for any external or internal customer”

What processes do you have?

Management Processes? Main processes? Support processes? What role distribution do you have in your process organization?

We can help you with all this. Please contact us with your questions and we will try to help you.

We can also hold lectures and workshops in the area for you